Login

Företagsinformation 

 

Adexi A/S
Grenaavej 635A
DK-8541 Skoedstrup

CVR-nr.: 25057708

Tlf. : +45 87 41 71 00
www.adexi.dk

Moms-nr.: 25057708
Bank: Handelsbanken A/S

 

Swift: HANDDKKK