Login

Reklamationsrätt

Dina rättigheter

 

För privatpersoners köp av dessa produkter gäller Konsumentköplagen.
Produkter som används i kommersiellt bruk gäller ingen reklamationsrätt.

En reklamation innebär att du meddelar butiken där Du köpte produkten att du inte är nöjd med varan och talar om på vilket sätt du tycker att den är felaktig. Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett fel på en vara du köpt i tre år från köpet.

Företaget är ansvarigt för ursprungliga fel på varan, det vill säga fel som fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Ett ursprungligt fel kan visa sig först efter att du använt varan ett tag.

Fel som visar sig inom sex månader anses vara ursprungliga fel om det inte kan bevisas att du själv orsakat felet.

Om fel visar sig mer än sex månader efter köpet är det du som ska bevisa att varan hade ett ursprungligt fel. Om varan slutat fungera under den tid som den normalt ska hålla är beviskraven låga. Kan du visa att du inte använt den på ett felaktigt sätt, att det saknas tecken på att du misskött varan eller att den råkat ut för en olyckshändelse räcker det normalt som bevisning.

Reklamationen måste göras "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid. Tänk på att alltid försöka reklamera så snart som möjligt!

Butiken vill avgöra om produkten skall repareras eller bytas ut. Glöm inte att ta med kassakvitto/garantibevis. Du har ingen reklamationsrätt utan giltigt kassakvitto/garantibevis.

Bristande underhåll såsom avkalkning av kaffebryggare och vattenkokare, igensatta filter, påsar och rör på dammsugare eller annan åsidosatt skötsel eller åverkan innefattas inte av reklamationsrätten.

Läs bruksanvisningen grundligt och prova produkten noga innan du reklamerar.