Login

Tillbehör och reservdelar

Teknisk information, bruksanvisningar och information om kapacitet mm. hittar du här på vår webbsida. Om du ändå behöver kontakta oss, se nedan.


För försäljning av tillbehör och reservdelar (gäller endast svenska kunder):

 

Kontakta JF Hushållsservice på

jfservice@telia.com

eller tfn. 054-13 49 40