Login

Ansvar

"Code of conduct"

 

 Adexi har sedan 1/1/2010 varit medlem i BSCI (Business Social Complaince Initiative), som är ett Europeiskt forum bestående av ett flertal butikskedjor och importörer, som gått samman om att följa ett gemensamt etiskt regelverk avseende inköp.

Regelverket, som också benämns "Code of Conduct" är ett antal regler som bidrar till att säkerställa en god arbetsmiljö hos våra leverantörer. Reglerna har sin grund och utgångspunkt i de betydande internationella konventioner som avser skydd av arbetstagare.

Genom ett BSCI medlemskap påtar sig Adexi i samarbete med övriga BSCI medlemmar ett medansvar med uppgift att genom oberoende kontrollanter, säkerställa att leverantörerna uppfyller de regelverk som blivit överenskomna. I tillfälle att leverantör inte uppfyller regelverket, går BSCI medlemmarna samman om uppdraget att hjälpa den aktuella leverantören till rätta tills reglerna korrekt efterföljs.

 

 

Läs mera här:
www.bsci-eu.org
Code of Conduct